Verblijfsmogelijkheden

Veel mensen vinden het prettig om thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen. Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. U kunt in overleg met uw familie,of huisarts de voor u meest geschikte keuze maken voor verblijsmogelijkheden:

 • Thuiszorg
  Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de persoonlijke verzorging of verpleging bij je thuis. De zorg is erop gericht dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Daarnaast bieden sommige thuiszorgorganisaties comfort- en gemakdiensten. Ook kun je er vaak verschillende hulpmiddelen en verpleegartikelen lenen of kopen, bijvoorbeeld krukken, rolstoelen of bedverhogers.

 • Zorgcentra
  In een zorgcentrum woon je zelfstandig maar kun je gebruik maken van aangepaste voorzieningen. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. Je kunt ook tijdelijk in een zorgcentrum verblijven om de mensen die je thuis helpen even te ontlasten. Als de partner of familieleden zelf ziek zijn of om ze de mogelijkheid te geven even op vakantie te gaan, is een tijdelijk verblijf een belangrijke ‘back-up’.

 • Verpleeghuizen
  Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer je niet langer thuis kunt worden verzorgd. Steeds meer verpleeghuizen beschikken bovendien over een specifieke afdeling voor palliatieve zorg. Deze is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de tijd die je nog rest. Zo’n afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer en een logeerkamer voor naasten.

 • Hospice
  Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven doorgebracht kan worden. In de praktijk worden de termen hospice en bijna-thuis-huis soms door elkaar gebruikt. In deze hospices verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het hospice, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben daartoe opgeleide vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg.

 • Aangepaste vakanties of uitstapje
  Er zijn verschillende organisaties die vakanties en/of uitstapjes organiseren.
  Voor meer informatie:
  www.nbav.nl
  www.zonnebloem.nl
  www.rodekruis.nl
  www.ambulancewens.nl