Gevoelens delen

Praten over doodgaan is gewoon nodig.

Mensen staan vaak te weinig stil bij hoe ze willen leven wanneer het sterven nabij is. Voor welke keuzes kom je staan? Wat zijn de mogelijkheden om je laatste levensfase in te richten naar jouw wensen? En vooral: hoe maak je dit duidelijk aan je omgeving?

Als mensen meer nadenken over hun laatste levensfase en dit delen met naasten, verloopt het einde van hun leven waarschijnlijk meer zoals ze graag zelf willen. Sterven op je eigen manier helpt nabestaanden ook vaak mee bij de verwerking van de dood van hun dierbaren.

Helaas heerst er over het onderwerp sterven en doodgaan een taboe. We proberen met deze website door verhalen, informatie en middelen om gesprekken te voeren, het taboe te doorbreken.

Wij zetten ons in voor verbetering van de kwaliteit van de laatste levensfase waarin mensen op hun eigen manier en naar eigen wensen kunnen sterven.