Zoek

Informerende boeken


Verstilde woorden, Marinus van den Berg

Dit boek is een bundel van teksten en liederen-op-cd voor afscheid en uitvaart. Ze zijn bestemd voor tijden van waken en sterven, voor de uitvaart en daarna. Sommige teksten en liederen zijn bruikbaar voor openbare momenten van het afscheid, andere zijn voor persoonlijk gebruik. Verstilde woorden is een bundel voor wie een dierbare verliest, maar ook wie avondwakes, uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten leidt, voor uitvaartondernemers en ritueel en rouwbegeleiders. Bestellen? Kijk op de website voor meer informatie.

Stel, je gaat dood - hoe regel je dan je leven, Pauline J. van Munster
Dit boek is een praktische verzamelgids geschreven voor degene die direct of indirect te maken heeft met ongeneeslijk ziek zijn. Hoofdstuk een gaat over omgaan met het bericht van het ongeneeslijk ziek-zijn. Hoofdstuk twee 'Wat zou je nog willen ondernemen?' en hoofdstuk drie 'Wat zou je nog willen ervaren?'. Hoofdstuk vier bespreekt natuurlijke, complementaire geneeswijzen. Hoofdstuk vijf beschrijft mogelijkheden om lichamelijke klachten te verlichten. De laatste drie hoofdstukken gaan in op praktische en rituele voorbereidingen op het sterven. Achterin een lijst met soorten hulpverleners. Bestel of bezoek de website voor meer informatie. 


 

Laatste wensen - Rinske Arts en Geert arts

Heeft u er wel eens over nagedacht wat er gebeurd als u er plotseling niet meer zult zijn? Hoe ziet uw begrafenis eruit, wat gebeurt er met uw kinderen, met uw huisdier, wat moet er financieel geregeld worden? Wat wilt u nog over uzelf vertellen, wat wilt u nog zeggen tegen uw naasten? Weinig Nederlanders hebben daar over nagedacht en nog veel minder hebben dat op papier gezet. Het boek `Laatste wensen` biedt u een goed houvast om uw wensen rondom en na uw overlijden vast te leggen.
Bestellen? Kijk op de website voor meer informatie.


 

Geloven in leven, M. W. H. Steemers van Winkoop

De schrijfster is theologe en verpleegkundige. Op beide terreinen heeft zij veel ervaring opgedaan en dat blijkt uit dit boek, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de voorwaarden waaraan de zorg aan stervenden moet voldoen, opdat de mens op een eigen en waardige manier het leven kan verlaten. De auteur gebruikt de methode van leven, lezen en leren, en dat doet door de vele beschreven ervaringen weldadig aan. Het is een uiterst boeiend, maar vooral gedegen naslagwerk voor een ieder die in de zorg, in de breedste zin van het woord, werkzaam is. Bestel 

Hoe mensen sterven. Verhalen over het einde, M. De Cock

Nadat de auteur het sterven van zijn schoonmoeder had meegemaakt, kreeg hij problemen met de wijze waarop zij overleden was. De behandelende arts had haar euthanasie uit het hoofd gepraat. Dit gebeuren bracht de auteur ertoe om een onderzoek in te stellen naar het reageren van artsen en verpleegkundigen op het gegeven euthanasie en palliatieve sedatie. Rondlopend in ziekenhuizen maakt hij ook mee hoe ongelooflijk bot en gevoelloos familieleden soms kunnen optreden bij hun 'afgeschreven' moeder of vader. Bestel

 


 

Keuzes voor het sterven, Monique Mortier

In keuze keuzes voor het sterven vindt u uitgebreide informatie over hoe u uzelf en uw omgeving kunt voorbereiden op uw eigen dood of die van een naaste. Monique Mortier legt uit dat het meer rust geeft om het sterven te zien als een actief proces van loslaten. Door kenbaar te maken wat u zou willen, geeft u uw nabestaanden gelegenheid om in uw geest te handelen. Want we weten nooit wie het eerst zal gaan, we weten alleen dat niemand wordt overgeslagen. (achterflap) Bestel

 


 

Dood, het laatste stadium van innerlijke groei, Elisabeth Kübler-Ross

Wie de dood ontkent, loopt gevaar een doelloos leven te leiden. Wanneer je leeft alsof er nooit een einde aan je bestaan zal komen, kom je maar al te gemakkelijk toe dingen uit te stellen. Maar als je ervan doordrongen bent dat iedere dag je laatste kan zijn, doe je je best om dié dag te besteden aan je persoonlijke groei en de waardevolle omgang met anderen.
Uitgaande van deze overtuiging bracht de vermaarde psychiater Elisabeth Kübler-Ross uitspraken, meningen en denkbeelden over de dood bijeen. (bol.com) Bestel

 


 

Ruimte om te sterven,  Carlo Leget

In het boek `Ruimte om te sterven´ heeft Carlo Leget een nieuw, flexibel en praktisch model ontwikkeld als steun voor zieken, naasten en zorgverleners bij de vele vragen die opkomen in de terminale fase van een leven. Ruimte om te sterven is voor een breed publiek geschreven. Ieder hoofdstuk begint met een herkenbare praktijksituatie en belangrijke inzichten worden door middel van praktische voorbeelden concreet gemaakt. (Trouw) Bestel

 

 


 

In wijsheid sterven, Michael Murphy

Een handreikend pleidooi om bewuster te leven en daarbij een plaats te geven aan de dood en aan de omgang met stervenden. Bevat onder meer ervaringen met zogeheten familiebijeenkomsten, die plaatsvinden in een Amerikaans hospice, dat door de auteur twintig jaar geleden werd gesticht. Een boek met overwegingen, ervaringen en concrete suggesties voor zowel artsen en zorgverleners als voor 'gewone' mensen (Biblion recensie, F.M. Boon) Bestel

 

 


 

Eenzaam sterven? Arthur Polspoel

De periode van terminaal ziek zijn, is soms een van de eenzaamste in een mensenleven. Want iemand die weet dat hij moet sterven, weet dat hij de weg uiteindelijk alleen moet gaan. Goede communicatie in de palliatieve zorg is van 'levensbelang'. Hoe kun je de weg van de patiënt en zijn naasten verlichten? Hoe kun je de nabijheid intensiveren? Hoe vang je signalen van eenzaamheid op, ook al zijn ze verpakt in ontkenning, opstandigheid, vertwijfeling, wroeging? Dit boek geeft aanknopingspunten om deze signalen te ontdoen van hun schil en te verstaan in hun kern.(Trouw) Bestel

 


 

Laatste Huis, Afke van der Toolen

Afke van der Toolen raakte zo gefascineerd door het verschijnsel Hospice, dat ze er een jaar zelf ging werken als vrijwilliger. Haar boek beschrijft de lotgevallen van de bewoners, die zich allemaal op hun eigen manier door hun laatste dagen heen slaan. (Trouw) Bestel

 

 

 


 

De paarse panda. Ongeneeslijk ziek, nou en?, Sandra van Hek

Hoe voelt het om longkanker te hebben en te weten dat je ongeneeslijk ziek bent? Sandra van Hek (48) schreef er een boek over. Op haar website www.depaarsepanda.nl kun je het boek bestellen en schrijft Sandra over haar ziekte, maar zoals ze zelf zegt: "Op mijn website laat ik niet het achterste van mijn tong zien. In het boek ga ik veel verder en kom ik over de brug met mijn diepste gedachten en gevoelens."

 


 

Leven zonder angst voor de dood, Gerard Kind

Ons leven is eindig en we weten het. Veel mensen vinden dit een onprettig idee. Sommigen hopen op een voortbestaan in het hiernamaals, anderen menen dat dat onmogelijk is. Dit boek onderzoekt de argumenten van beide zijden. Het vertelt u niet dat u onsterfelijk bent, maar evenmin dat u het niet bent. Het pleit slechts voor een andere houding ten opzichte van de dood. Bestel

 

 


 

Over leven en dood, Marja Baseler

Over leven en dood, is speciaal voor jongeren geschreven. Het kan je helpen bij het afscheid nemen en het loslaten van de persoon waar je zo veel van houdt. Een boek voor jongeren over afscheid nemen en loslaten. Jaarlijkse verliezen meer dan 7000 kinderen of jongeren een familielid of andere naaste door de dood. Jongeren lopen vaker weg van dit verdriet dan volwassen en kleine kinderen. Over leven en dood, is speciaal voor jongeren geschreven. Het kan je helpen bij het afscheid nemen en het loslaten van de persoon waar je zo veel van houdt. Een liefdevol boek vol met tips hoe jij door deze moeilijke periode heen kunt komen. Bestel of bezoek de website voor meer informatie.


Gids overlijden dummies

Gids bij overlijden voor Dummies.

De gids is een praktisch boek dat duidelijk uitlegt wat je kunt regelen vóór je overlijden en wat er geregeld moet worden na het overlijden van een dierbare. Niet alleen financiële, juridische of fiscale onderwerpen komen aan bod (zoals erfenis, erfbelasting en uitvaartverzekeringen), maar ook zaken als het organiseren van de uitvaart en rouwverwerking. Het boek staat boordevol tips en handige checklists, zowel voor diegenen die zaken willen regelen voor het overlijden als voor personen die betrokken zijn bij een overlijdensgeval. Bestel het boek.

Terug