Zoek

Zorgverklaring

De Zorgverklaring is een persoonlijk ondertekende verklaring waarin je kunt vastleggen op welke wijze en onder welke condities je medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in je laatste levensfase. De Zorgverklaring is wettelijk erkend. 

Met de Zorgverklaring geef je aan welke vertrouwde mensen je machtigt om voor jou te bepalen welke medische begeleiding gewenst is als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Je legt de Zorgverklaring af bij volledige wilsbekwaamheid. Met een Zorgverklaring bevorder je de rust en het vertrouwen rondom je overlijden, doordat je vooraf wensen en grenzen kenbaar maakt. 

Voor meer informatie: