Zoek

Adressenlijst van hulpverlenende organisaties

Algemene informatie 

Agora (ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg) 
Groeneweg 21A
3981CK Bunnik
T (030) 657 58 98
E steunpunt@agora.nl
I www.agora.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ landelijk steunpunt)
Landelijk Steunpunt VPTZ
J.F. Kennedylaan 99 (gebouw Rhijnhaeghe 2, vierde verdieping)
3981 GB Bunnik
T (030) 659 62 66
E info@vptz.nl
I www.vptz.nl

ZorgWijzer
S
ociale zekerheid met betrekking tot gezondheid en werk: http://www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid

Zorgbelang Nederland
(organisatie voor informatie, klachtenopvang en belangenbehartiging in de gezondheidszorg)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
T (030) 299 19 70
E info@zorgbelang-nederland.nl
I www.zorgbelang-nederland.nl (De site heeft een ‘zoek en vind’ functie voor het kiezen van uw zorgaanbieder.) 


Aangepaste uitstapjes en vakanties 

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV)
Regentesselaan 20-26
1217 EG Hilversum
T (088) 335 57 00
E info@nbav.nl
I www.nbav.nl

De Zonnebloem
Zorgvlietstraat 491
4834 NH BREDA
T (076) 564 63 62
E info@zonnebloem.nl
I www.zonnebloem.nl

Het Nederlandse Rode Kruis
Leeghwaterplein 27
2521 CV Den Haag
T (071) 301 12 44
E service@redcross.nl
I www.rodekruis.nl (> onze hulp in Nederland > aangepaste vakanties) 

Stichting Ambulance Wens
T.a.v .Kees Veldboer
 Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Rotterdam
T 010-226 55 16
M 0612559999
E info@ambulancewens.nl
I www.ambulancewens.nl

dreams4you
Schimminck 1-A
5301 KR Zaltbommel
T 0418 – 300003
E info@dreams4you.nl
I www.dreams4you.nl


Hulp aan naasten; mantelzorgondersteuning en rouwbegeleiding 

Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
John F. Kennedylaan 99
3981 GB Bunnik
T (030) 659 22 22
E info@mezzo.nl
I www.mezzo.nl 

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)
Barchman Wuytierslaan 89
3819 AB Amersfoort
T (030) 461 68 86 
E info@landelijksteunpuntrouw.nl
I http://www.steunbijverlies.nl/

Rondom rouw
Plantsoenstraat 4
7021 ZZ Zelhem
T (0314) 64 01 73
E info@rondomrouw.nl
I www.rondomrouw.nl 

Stichting Achter de Regenboog
Voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare.
E info@achterderegenboog.nl
I www.achterderegenboog.nl 

Rouwverwerking met behulp van rouwwijzer
https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/rouwverwerking


Lotgenotencontact 

Inloophuis de Boei, inloophuis voor kankerpatiënten
Weimansweg 70-72
3075 MP Rotterdam
T (010) 215 28 55
I www.inloophuisdeboei.nl 

Inloophuis De Vruchtenburg in Rotterdam, inloophuis voor kankerpatiënten
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
T (010) 285 95 94
E info@devruchtenburg.nl
I www.devruchtenburg.nl

Inloophuis Debora, inloophuis voor kankerpatiënten
Aart van der Leeuwlaan 9
2624 PK Delft
T (015) 257 27 67
E info@inloophuisdebora.nl
I www.inloophuisdebora.nl

Inloophuis Haaglanden, inloophuis voor kankerpatiënten
Mexicosingel 52
2548 HB Den Haag
T (070) 308 06 54
E info@inloophuishaaglanden.nl
I www.inloophuishaaglanden.nl 


Kankerpatiënten organisaties 

IKW Integraal kankercentrum West
Het IKW biedt patiënten een persoonlijk gesprek, het informatiecentrum, ondersteuning van patiëntenverenigingen, het Borstprothesen
Informatie Centrum
Schipholweg 5a
2316 XB LEIDEN
T (071) 525 97 59
E alleen via de site
I www.iknl.nl

KWF Kankerbestrijding
Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam
T 0800 - 0226622 (gratis hulp- en informatielijn voor patiënten en naasten, werkdagen van 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur)
E alleen via de site
I www.kwfkankerbestrijding.nl 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
T (030) 291 60 90 (voor lotgenotencontact en dergelijke, werkdagen: 9.00-16.00 uur)
E bureau@nfkpv.nl
I www.kankerpatient.nl 

Psycho-oncologische ondersteuning
Helen Dowling Instituut, psycho-oncologische ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten.
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
T (030) 252 40 20
I www.hdi.nl 

Dr. Leshan Stichting, begeleiding bij kanker
Rhijngeesterstraatweg 157-b
2343 BV Oegstgeest
T (071) 361 62 60
E info@leshan.nl
I www.leshan.nl 

Korrelatie
Voor hulp, advies of informatie in verband met psychische en/of sociale problemen kunt u bellen, e-mailen of chatten met Korrelatie. De medewerkers van Korrelatie zijn professionele hulpverleners (maatschappelijk werker/ psycholoog).
T 0900 -1450 (15 cent per minuut) bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
E vraag@korrelatie.nl
I www.korrelatie.nl (de chat is op werkdagen open van 9.00 tot 17.30 uur) 


Wilsverklaringen en levenskwesties 

Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
T (030) 297 03 03
E npcf@npcf.nl
I www.npcf.nl 

NPV Zorg voor het leven
Telefoon (0182) 37 27 96
NPV consultatiepunt dagelijks 24 uur bereikbaar (0318) 54 78 78
E info@npvzorg.nl
I www.npvzorg.nl 

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
T 0900- 6060606 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
E euthanasie@nvve.nl
I www.nvve.nl 

Stichting Zorgverklaring
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
T (071) 531 50 08
E info@zorgverklaring.nl
I www.zorgverklaring.nl